Μικροσκόπιο Μικρογονιμοποίησης (ICSI)

Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του ΠΝΙ στεγάζεται σε ειδικές εγκαταστάσεις ελεγχόμενου περιβάλλοντος και είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Προσφέρει μεγάλο εύρος κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για τη διερεύνηση της υπογονιμότητας και έχει εξειδικευμένο προσωπικό με μακρόχρονη εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα πεδία της διερεύνησης και της θεραπείας της υπογονιμότητας.

Νομοθεσία

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση) επιτρέπεται μόνο για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας. Προϋπόθεση για να λάβει χώρα η υποβοήθηση είναι η γυναίκα να μην έχει ξεπεράσει την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής.

Έρευνες

Μια νέα μέθοδο εντοπισμού γενετικών ανωμαλιών του σπέρματος τα αποτελέσματα της οποίας βοηθούν τους επιστήμονες να επιλέξουν την κατάλληλη αντιμετώπιση προβλημάτων σύλληψης, εφαρμόζει η μαιευτική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Γνωρίζετε ότι...

Οι τεχνικές IVF και ICSI πραγματοποιούνται συνήθως χωρίς την ανάγκη για εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Δεν είναι απαραίτητη, ούτε πιθανή η παραμονή στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας παρα μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις επιπλοκών.

Τόσο η ωοληψία όσο και η εμβρυομεταφορά λαμβάνουν χώρα στον ειδικό χώρο του Νοσοκομείου στο Μαιευτήριο τις πρωινές ώρες.

Η νέα νομοθεσία για την ιατρικά βοηθημένη αναπαραγωγή 3305/2005, ορίζει ότι σε μια επόμενη προσπάθεια IVF τα αποθηκευμένα έμβρυα ενός ζεύγους πρέπει να χρησιμοποιηθούν πριν γίνει επόμενη προσπάθεια λήψης νέων ωαρίων.

Οι πιθανότητες εμφύτευσης μπορεί να είναι λιγότερες όταν χρησιμοποιούνται στην εμβρυομεταφορά κατεψυγμένα έμβρυα.

Πολλά έμβρυα δεν επιβιώνουν της διαδικασίας απόψυξης, ακόμη και αυτά που είναι καλής ποιότητας. Περίπου το 50% των κατεψυγμένων εμβρύων είναι βιώσιμα αφότου ξεπαγώσουν.

Η μονάδα μας έχει συμβάλλει στη γέννηση 750 περίπου παιδιών τα τελευταία 4 χρόνια. Το ποσοστό επιτυχίας μας ανά κύκλο είναι 34% και 31% το ποσοστό γέννησης υγιών τελειόμηνων νεογνών.

Μάθετε για...

  • Ο φυσικός εμμηνορρησιακός κύκλος αντικαθίσταται από έναν ιατρικά προκληθέντα κύκλο, κατά τη διάρκεια του οποίου η εξωγενής χορήγηση των ορμονών υποκινεί τις ωοθήκες να παράγουν πολλά
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
European Society of Human Reproduction and Embryology
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Merck - Serono