Ανάλυση FISH

Ανάλυση FISH σε σπερματοζωάρια

Με την ιδιαίτερα εξειδικευμένη ανάλυση FISH (fluorescent in-situ hybridization) είναι δυνατή η χρωμοσωμική ανάλυση των σπερματοζωαρίων. Πραγματοποιείται υπό ορισμένες συνθήκες, παραδείγματος χάριν αν υπάρχει περιστατικό ανώμαλου εμβρύου που προέκυψε μετά από κάποια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Επικοινωνία

  • Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
  • Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
    45110 - Ιωάννινα
  • Τηλ. Εργαστηρίου 26510 99788