Ανάλυση σπέρματος με κυτταρομετρία ροής

Επεξεργασία σπέρματος στο εργαστήριο της Μονάδας

Η ανάλυση του σπέρματος με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την πλοειδία και την ωριμότητα των σπερματοζωαρίων. Η ένταση του φθορισμού σχετίζεται με την συμπύκνωση της χρωματίνης και την ανίχνευση των απλοειδών σπερματοζωαρίων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του σταδίου διαφοροποίησης των κυττάρων του σπέρματος, των ανωμαλιών της σπερματογένεσης και της γονιμοποιητικής ικανότητας των σπερματοζωαρίων ενός δείγματος που χρησιμοποιείται σε κάποια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Επικοινωνία

  • Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
  • Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
    45110 - Ιωάννινα
  • Τηλ. Εργαστηρίου 26510 99788