Υπόλοιπες Αναλύσεις Σπέρματος

Τεστ αντίδρασης ακροσώματος (ARIC)

Ένα σπερματοζωάριο πρέπει να είναι σε θέση να προκαλέσει μια αντίδραση ακροσώματος ώστε να διαπεράσει το ωάριο. Βιοχημικές ουσίες απελευθερώνονται για να καταστήσουν αυτό πιθανό. Αυτό το τεστ καθορίζει αν το σπέρμα έχει ή όχι αυτή τη δυνατότητα και αποτελεί ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο τεστ.

Βιοχημικοί δείκτες σπέρματος (φρουκτόζη και άλφα-γλυκοσιδάση)

Αυτό το τεστ χρησιμοποιείται στους αζωοσπερμικούς άντρες ώστε να πιστοποιηθεί γιατί το σπέρμα τους δεν περιέχει σπερματοζωάρια. Αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι δεν παράγονται καθόλου σπερματοζωάρια, διότι θα μπορούσαν να εμποδιστούν κάπου μεταξύ των όρχεων και της εκσπερμάτισης.
Η διαδικασία είναι επιστημονικά βασισμένη στο γεγονός ότι το σπέρμα είναι εμπλουτισμένο με θρεπτικές ουσίες όπως η άλφα-γλυκοσιδάση από την επιδιδυμίδα και η φρουκτόζη, η οποία προστίθεται καθώς το σπέρμα περνά από τα σπερματικά σωληνάρια και τον προστάτη. Με τον καθορισμό ποιων από αυτές τις ουσίες είναι παρούσες στο δείγμα, είναι δυνατό να εντοπιστεί πού οφείλεται η παρεμπόδιση.

Τεστ γονιμοποιητικής ικανότητας

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του σπέρματος, εξετάζονται διάφορα υποδείγματα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μόνο τα υψηλότερης ποιότητας και καλύτερης κινητικότητας σπερματοζωάρια στη γονιμοποίηση.

Υποωσμωτικό τεστ (ΗOS-test)

To υποωσμωτικό τεστ είναι ένα τεστ ζωτικότητας που διευκρινίζει αν τα ακίνητα σπερματοζωάρια σε ένα δείγμα είναι νεκρά ή ζωντανά. Εκτελείται όταν ένα δείγμα έχει ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ακίνητων σπερματοζωαρίων, μερικές φορές βασισμένο επίσης στις κλινικές ενδείξεις. Το σπέρμα τοποθετείται σε διάλυμα που περιέχει λίγα μόρια που είναι χρωματισμένα κόκκινα, το οποίο προκαλεί την διόγκωση και τον χρωματισμό των ζωντανών σπερματοζωαρίων και την συρρίκνωση των νεκρών. Τα ζωντανά είναι έτσι εύκολο να προσδιοριστούν.

Τεστ επιβίωσης

Αυτό το λεπτομερές τεστ, που εκτελείται ως τμήμα της κλασικής ανάλυσης σπέρματος, καθορίζει τη ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων. Τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε ένα καλλιεργητικό μέσο για να δούμε για πόσο διάστημα παραμένουν ζωντανά.

Τεστ MAR

Το τεστ Mixed Anti-globulin Reaction είναι σε γενικές γραμμές μία διαδικασία ρουτίνας. Καθορίζει αν το άτομο παράγει αντισώματα ενάντια στο σπέρμα του.

Επικοινωνία

  • Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
  • Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
    45110 - Ιωάννινα
  • Τηλ. Εργαστηρίου 26510 99788