Πώς πραγματοποιείται η IVF

Γονιμοποίηση ωαρίων με την τεχνική IVF
Γονιμοποίηση ωαρίων με την τεχνική της μικρογονιμοποίηση (ICSI)
Έμβρυα σε στάδιο 4 Κυττάρων
Έμβρυα σε στάδιο 8 Κυττάρων
Έμβρυα Βλαστοκύστεων
 • Ο φυσικός εμμηνορρησιακός κύκλος αντικαθίσταται από έναν ιατρικά προκληθέντα κύκλο, κατά τη διάρκεια του οποίου η εξωγενής χορήγηση των ορμονών υποκινεί τις ωοθήκες να παράγουν πολλά ωοθυλάκια ταυτόχρονα.
 • Το περιεχόμενο των ωοθυλακίων αναρροφάται με τη βοήθεια ειδικής λεπτής βελόνας και τα ωάρια συλλέγονται (ωοληψία), όταν αποκτήσουν το κατάλληλο μέγεθος (διάμετρος 18-20mm). Η ωοληψία πραγματοποιείται διακολπικά με τη βοήθεια υπερηχογράφου. Διαρκεί περίπου 15-30 λεπτά και γίνεται με τοπική ή γενική νάρκωση.
 • Την ημέρα της ωοληψίας συλλέγεται και το δείγμα σπέρματος του συζύγου, το οποίο εμπλουτίζεται κατάλληλα για τη γονιμοποίηση. Τα ωάρια τοποθετούνται στο εργαστήριο σε κατάλληλο καλλιεργητικό υλικό με ορισμένη ποσότητα σπέρματος και ακολουθεί η επώαση τους σε κλίβανο. Μπορεί επίσης να γίνει έγχυση ενός σπερματοζωαρίου στο κυτταρόπλασμα του ώριμου ωαρίου. Σε αυτήν την περίπτωση αναφερόμαστε στη μικρογονιμοποίηση (ICSI) που πραγματοποιείται σε δείγματα σπερματος χαμηλής συγκέντρωσης και κινητικότητας ή σε περιπτώσεις που έχουμε μικρό αριθμό ωαρίων ή ακόμα χαμηλό ποσοστό γονιμοποίησης με την κλασική μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).
 • Αν όλα εξελιχθούν επιτυχώς, τα ώριμα ωάρια θα γονιμοποιηθούν και θα δημιουργηθούν τα έμβρυα ή ζυγώτες. Η εμβρυομεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί τη 2η, 3η ή 5η ημέρα, οπου τα έμβρυα βρίσκονται σε στάδιο 2-4 κυττάρων, 6-10 κυττάρων ή βλαστοκύστεων αντίστοιχα. Η ημέρα εμβρυομεταφοράς θα επιλεγεί με βάση τον αριθμό, την ποιότητα, το βαθμό ανάπτυξης των εμβρύων και την ηλικία της γυναίκας. Ένα ως τρία από τα προκύπτοντα έμβρυα θα τοποθετηθούν στη μήτρα με τη βοήθεια ειδικού καθετήρα και χωρίς αναισθησία. Ενδεχομένως, ένα έμβρυο ή περισσότερα έμβρυα θα εμφυτευθούν και θα αναπτυχθεί μια κανονική εγκυμοσύνη.
 • Τα επιπλέον έμβρυα μπορούν να αποθηκευθούν με τη μέθοδο της ταχείας κατάψυξης-υαλοποίησης (vitrification) και να χρησιμοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω.
 • Αν δεν επιτευχθεί εγκυμοσύνη μετά την εμβρυομεταφορά, ή αν υπάρξει επιθυμία για ένα δεύτερο παιδί εν ευθέτω χρόνω, τα κατεψυγμένα σε υγρό άζωτο έμβρυα μπορούν να ξεπαγώσουν και να χρησιμοποιηθούν σε μια επόμενη εμβρυομεταφορά. Δεν θα χρειαστεί πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας για την εμβρυομεταφορά κατεψυγμένων και αποψυγμένων εμβρύων.

Επικοινωνία

 • Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
 • Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
  45110 - Ιωάννινα
 • Τηλ. Εργαστηρίου 26510 99788