Νομοθεσία

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση) επιτρέπεται μόνο για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας. Προϋπόθεση για να λάβει χώρα η υποβοήθηση είναι η γυναίκα να μην έχει ξεπεράσει την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής.

Η Ελλάδα έχει εδώ και χρόνια προβεί στην νομοθετική ρύθμιση της εφαρμογής των μεθόδων της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή με νόμους, οι οποίοι έχουν ως άξονες την προστασία του συμφέροντος του παιδιού που θα γεννηθεί, αλλά και του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος του ατόμου να αποκτήσει απογόνους. Σύμφωνα με τους νόμου αυτούς ρυθμίζονται οι περιπτώσεις απόκτησης τέκνων είτε από έγγαμα ζευγάρια, είτε από συμβιούντα απλώς ζεύγη, είτε τέλος από μόνη άγαμη γυναίκα. Επίσης καλύπτονται οι περιπτώσεις της παρένθετης μητρότητας, της μεταθανάτιας τεχνητής γονιμοποίησης, της ανώτερης δυνατής ηλικίας των γυναικών που υποβάλλονται σε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, του αριθμού των γονιμοποιημένων ωαρίων που επιτρέπεται να μεταφέρονται στην ενδομήτρια κοιλότητα, της εκατέρωθεν ανωνυμίας (δότη και λήπτη) στην περίπτωση της δωρεάς γεννητικού υλικού και πληθώρας άλλων θεμάτων που έχρηζαν νομοθετικής αντιμετωπίσεως.

Τέλος είναι γνωστό ότι η ανθρώπινη αναπαραγωγή με τη μέθοδο της κλωνοποίησης απαγορεύεται, ενώ η επιλογή του φύλου του τέκνου δεν είναι επιτρεπτή, εκτός αν πρόκειται να αποφευχθεί σοβαρή κληρονομική νόσος που συνδέεται με το φύλο.

Επικοινωνία

  • Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
  • Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
    45110 - Ιωάννινα
  • Τηλ. Εργαστηρίου 26510 99788