Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας

Ovitrelle

Χορηγείτε μόλις οι γιατροί διαπιστώσουν ότι τα ωοθυλάκια είναι ώριμα, για να γίνει στην συνέχεια η φάση της ωοληψίας. To Ovitrelle είναι διευκολύνει την ωρίμανση των ωαρίων, ενώ μοιάζει με την ορμόνη LH η οποία εκκρίνεται στην μέση ενός φυσιολογικού κύκλου.

Puregon

Χρησιμοποιείται κατά την φάση της διέγερσης και περιέχει ορμόνες που παράγει φυσιολογικά η υπόφυση του εγκεφάλου. Στόχος του Puregon είναι να διεγερθούν οι ωοθήκες και να και αναπτυχθούν τα ωοθυλάκια.

Arvecap

Χρησιμοποιείται κατά την φάση καταστολής της πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και είναι ανάλογο της GnRH. Σκοπός είναι να κατασταλλούν οι ορμόνες που παράγει ο οργανισμός.

Daronda

Το Daronda ανήκει στην κατηγορία των GnRH-ανάλογων φαρμάκων που χορηγούνται κατά την φάση καταστολής. Η χορήγηση του γίνεται για να κατασταλλούν οι ορμόνες που παράγει ο οργανισμός

Gonal-F

Χορηγείται ενέσιμα κατά την φάση της διέγερσης, σε δοσολογίες που αποφασίζει ο γιατρός για καθεμία περίπτωση. Περιέχει τις ορμόνες που παράγει φυσιολογικά η υπόφυση του εγκεφάλου, προκειμένου να διεγερθούν οι ωοθήκες και να ξεκινήσει η ανάπτυξη των ωοθηλακίων.

Utrogestan

Το Utrogestan είναι χάπι που περιέχει προγενεστερόνη. Η χορήγηση του ξεκινά την επόμενη μέρα από την ωοληψία. Αποδεδειγμένα και η εξωγενής χορήγηση ορμονών βοηθάει στην εμφύτευση του εμβρύου, και γι' αυτό γίνεται χρήση του Utrogestan την επομένη της ωοληψίας.

Pregnyl

Η χορήγηση του γίνεται ενέσιμα, ενδομυϊκά όταν τα ωοθηλάκια είναι πλέον ώριμα. Συγκεκριμένα χορηγείται όταν με βάση τα εργαστηριακά ευρήματα επαληθευτεί η ύπαρξη τριών τουλάχιστον ώριμων ωοθηλακίων. Σκοπός του φαρμάκου είναι η ωρίμανση των ωαρίων, ενώ μοιάζει με την ορμόνη LH η οποία εκκρίνεται στην μέση ενός φυσιολογικού κύκλου.

Estopause

Το Estopause περιέχει οιστραδιόλη. Η χορήγηση του ξεκινά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς και λαμβάνεται μέχρι την ημέρα του ελέγχου κυήσεως.

Vibramycin

Το Vibramycin είναι αντιβιοτικά χάπια τα οποία λαμβάνει ο σύζυγος σε ορισμένες περιπτώσεις όταν η σύζυγος ξεκινήσει την φάση διέγερσης. Με το αντιβιοτικό αυτό επιδιώκουμε την ενδυνάμωση του σπέρματος που θα χρησιμοποιηθεί για την γονιμοποίηση των ωαρίων.

Tα θεραπευτικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι κυρίως δύο: το μακρύ (long) και το βραχύ (short). Η διαφορά τους έγκειται στη διάρκεια χορήγησης του αναλόγου της GnRH. Επιλέγουμε να εφαρμόσουμε το ένα ή το άλλο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κύκλου της κάθε γυναίκας, την ανταπόκριση των ωοθηκών της σε προηγούμενες προσπάθειες κ.ο.κ. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο χωρίς ανάλογο καθώς και πρωτόκολλο συνδυασμού αναλόγου με αντισυλληπτικά τα οποία δεν περιγράφονται στο παρόν δικτυακό τόπο.

Θα σας δοθούν ειδικές οδηγίες από τον ιατρό που έχει αναλάβει την προσπάθεια σας. Επίσης ένα άλλο πρωτόκολλο που μπορεί να εφαρμοστεί περιλαμβάνει τη χορήγηση νεώτερων φαρμάκων που λέγονται GnRH-ανταγωνιστές. Σε συνεργασία με τον ιατρό που έχει αναλάβει την παρακολούθηση της προσπάθειας σας θα προσδιορίσετε το είδος τη δόση και τον τρόπο χορήγησης του κάθε φαρμάκου. Διαβάστε προσεκτικά και τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες. Από αυτό εξαρτάται κατά ένα μέρος η επιτυχία της κοινής μας προσπάθειας.

Η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει δύο είδη φαρμάκων και μπορεί να ξεκινήσει την 21η ή την 1η ημέρα της περιόδου. Υπενθυμίζουμε ότι πρώτη μέρα περιόδου (κύκλου) θεωρείται η μέρα κατά την οποία είδατε το πρώτο κόκκινο αίμα, έστω και αν το αίμα έρθει στις 23:30 τη νύχτα.

Φάση Καταστολής

To πρώτο φάρμακο ονομάζεται GnRH-ανάλογο ή GnRH-αγωνιστής (ενέσεις Daronda 2.8ml/ή Arvecap 0,1/ ή Superfact ) και χορηγείται για να καταστέλλει τις δικές σας ορμόνες (down regulation). To φάρμακο αυτό συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας και διακόπτεται μόνο όταν δοθεί εντολή από τους ιατρούς. Η χορήγηση του φαρμάκου γίνεται το πρωί την ίδια ώρα κάθε μέρα. Πριν την έναρξη της χορήγησης του γίνεται ένα κολπικό υπερηχογράφημα, για τον αποκλεισμό ύπαρξης κύστης της ωοθήκης. Οι ενέσεις Daronda γίνονται στο λίπος κάτω από το δέρμα (υποδορίως). Ξεκινήστε τις ενέσεις μια ώρα της ημέρας που σας βολεύει και συνεχίστε την ίδια ώρα κάθε μέρα. Η καθημερινή δόση είναι 20 μονάδες σε σύριγγα ινσουλίνης των 100 μονάδων.

Η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει μπούκωμα της μύτης ή εξάψεις. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και δεν πρέπει να σας προκαλέσουν ανησυχία. Επίσης ενώ παίρνετε το φάρμακο είναι πιθανόν να δείτε για λίγες μέρες μετά το σταμάτημα της περιόδου σας μια επιπλέον άτυπη περίοδο, που όμως είναι αναμενόμενη και δεν θα πρέπει να σας ανησυχήσει καθόλου.

Συνήθως την 14η ημέρα από τότε που θ’ αρχίσουν οι ενέσεις Daronda (στο μακρύ πρωτόκολο, long protocol) θα κάνετε μια εξέταση αίματος που λέγεται οιστραδιόλη. Μόλις πάρετε την απάντηση επικοινωνήστε με το ιατρικό προσωπικό του Τμήματος. Σε ένα ποσοστό 20% περίπου των γυναικών μπορεί να χρειαστεί άλλη μια εβδομάδα χορήγησης των ενέσεων (Daronda/Arvecap/Superfact). Aυτό οφείλεται σε λειτουργική κύστη των ωοθηκών η οποία εκκρίνει οιστρογόνα και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την έκβαση της προσπάθειας. Αυτές οι κύστεις αντιμετωπίζονται με απλή αναρρόφηση πριν αρχίσει η θεραπεία με το δεύτερο είδος φαρμάκου, που είναι οι ενέσεις Gonal-F / Puregon / Metrodin / Altermon / Menogon / Melian.

To μακρύ πρωτόκολλο χρησιμοποιείται κατά προτίμηση στο Τμήμα μας γιατί αποδεδειγμένα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα των λαμβανομένων ωαρίων. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις όπως π.χ. σε γυναίκες με φτωχή απάντηση στην διέγερση των ωοθηκών ή μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να εφαρμοστεί το λεγόμενο βραχύ πρωτόκολλο (short protocol). Στις περιπτώσεις αυτές οι ενέσεις Daronda ξεκινούν πάλι την 1η ημέρα της περιόδου , αλλά η χορήγηση του δεύτερου φαρμάκου αρχίζει δύο ημέρες αργότερα ( 3η ημέρα της περιόδου).

Πρόσφατα, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ένα καινούργιο θεραπευτικό σχήμα με την χορήγηση νέων φαρμάκων που λέγονται ανταγωνιστές (Cetrotide/Organolutran). Oι γιατροί θα σας συστήσουν το πλέον ενδεδειγμένο πρωτόκολλο για σας.

Φάση Διέγερσης

Όταν είστε έτοιμη να ξεκινήσετε τη λήψη του δεύτερου είδους φαρμάκου, θα σας ανακοινωθεί από τους γιατρούς η δοσολογία των ενέσεων με την οποία θα ξεκινήσετε. Οι ενέσεις αυτές περιέχουν τις ίδιες ορμόνες που παράγει φυσιολογικά η υπόφυση του εγκεφάλου, προκειμένου να διεγερθούν οι ωοθήκες και να ξεκινήσει η ανάπτυξη των ωοθυλακίων και η ωρίμανση των ωαρίων. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση χρειαζόμαστε πολλά ωάρια και γι’ αυτό χορηγούμε τις ορμόνες αυτές σε μεγαλύτερες δόσεις. Οι ενέσεις αυτές γίνονται βαθιά ενδομυϊκά ή υποδόρια (ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ). Οι ενέσεις μπορούν να γίνονται και στο Τμήμα ή όπου είναι ευκολότερο για σας. Οι ενέσεις αυτές γίνονται το μεσημέρι ή το απόγευμα την ίδια πάντοτε ώρα της ημέρας.

Με την έναρξη αυτών των ενέσεων, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, αρχίζει και ο σύζυγος σας να παίρνει αντιβιοτικά χάπια (Vibramycin), δύο χάπια την πρώτη ημέρα και ένα στη συνέχεια μέχρι την ημέρα της ωοληψίας. Με την αντιβίωση επιδιώκουμε το σπέρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την γονιμοποίηση των ωαρίων, να είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς. Κατά την διάρκεια της δεύτερης φάσης της θεραπείας θα χρειαστεί να γίνει λήψη αίματος, συνήθως την 6η και την 10η μέρα για μέτρηση της οιστραδιόλης, η οποία αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της ανταπόκρισης σας στην θεραπεία. Ανάλογα με την ανταπόκριση αυτή μπορούμε να αυξομειώσουμε τη δοσολογία των ενέσεων.

Στη διάρκεια της θεραπείας θα αισθάνεστε ήπιες ενοχλήσεις στο κατώτερο τμήμα της κοιλιακής χώρας που οφείλονται στην αύξηση του όγκου των ωοθηκών, λόγω της διέγερσης τους. Συνιστούμε να αποφεύγετε την έντονη σωματική άσκηση. Οι σεξουαλικές επαφές επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας εκτός από 3-4 ημέρες πριν την ωοληψία.

Επικοινωνία

  • Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
  • Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
    45110 - Ιωάννινα
  • Τηλ. Εργαστηρίου 26510 99788