Σπερματέγχυση (IUI)

Ανάλυση δείγματος σπέρματος

Η σπερματέγχυση (Intra Uterine Insemination) προτείνεται όταν το πρόβλημα υπογονιμότητας σχετίζεται με τη διαδρομή του σπέρματος μέσω του κόλπου και του τραχήλου. Όταν πολύ λίγα κινητά σπερματοζωάρια επιζούν μετά τη διαδρομή τους μέσω των βιολογικών εμποδίων στο γυναικείο σώμα, αυτή η μέθοδος άμεσης τοποθέτησης σπέρματος στη μήτρα μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η IUI είναι η καλύτερη προσέγγιση σε ζευγάρια όπου ο άνδρας πάσχει από αζωοσπερμία και χρησιμοποιείται σπέρμα δότη.

Η σπερματέγχυση αποτελεί μια ανώδυνη διαδικασία κατά την οποία επεξεργασμένο σπέρμα τοποθετείται με τη βοήθεια εύκαμπτου καθετήρα στη μητρική κοιλότητα σε χρόνο που έχει προσδιοριστεί από την παρακολούθηση της ωοθυλακιορρηξίας. Η επιτυχία της μεθόδου διαπιστώνεται 14 ημέρες μετά.

Η σπερματέγχυση είναι μια λογική θεραπεία για υπογονιμότητα που οφείλεται σε κάποια αιτία που εντοπίζεται στον τράχηλο της γυναίκας ή όταν υπάρχει ήπιο πρόβλημα στην ποιότητα του σπέρματος ή όταν υπάρχει δυσκολία στην εκσπερμάτιση. Η πιο συνηθισμένη ένδειξη όμως είναι η ανεξήγητη υπογονιμότητα.

Επικοινωνία

  • Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
  • Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
    45110 - Ιωάννινα
  • Τηλ. Εργαστηρίου 26510 99788